16.09.2021 
czwartek (Warszawa)

 godz. 19:00

SPOTKANIE TWARZĄ W TWARZ

Spotkanie na temat idei filozoficznych z czasów przed Sokratesem, gdy powstaje samo pojęcie Filozofia, czyli „umiłowanie mądrości”.

Tematyka spotkania:

* Sens życia i miejsce człowieka w Naturze.
* Symboliczny język filozofów przyrody.
* Tajemnica czasu i ruchu

Planowany czas spotkania: wykład ok. 60min + 30 min na pytania, rozmowy, refleksje.

Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym, by mówić prawdę i postępować zgodnie z naturą, słuchając jej głosu.
[Heraklit]