30.05.2023
WTOREK
(Warszawa)
 
godz. 19:00


NAUKA SERCA

Czy myślimy tylko mózgiem?
Czy można nauczać się myśleć sercem?


Zapraszamy serdecznie na spotkanie w ramach którego postaramy się wskazać na sposób nauczania i rozwoju człowieka w ramach klasycznych filozoficznych kierunków.

Tematyka spotkania:
* Stoicyzm i rozwój cnót, by wspierać poznanie sercem.

* Znaczenie serca w naukach starożytnego Egiptu.
* Spojrzenie na naukę serca w filozofii hinduizmu.

Czas wykładu: 45 – 60 min.
Czas na rozmowę i pytania: 30 min.

WSTĘP WOLNY

Inspiracje

Seneka Młodszy (Stoik - filozof rzymski, retor, pisarz, poeta.)
"Często należy upominać swe serce, by pamiętało, że odejdą jego ukochania, że nawet już odchodzą. Przyjmując dary Losu, pamiętaj, że dano ci je bez gwarancji."


Ptahotep
(Wezyr władcy starożytnego Egiptu Dżedkare z V. dynastii, pisarz i filozof, tradycyjnie uznawany za autora „Maksym”.)
„Hamuj żywość serca gorącego, człowiek spokojny zwycięża przeszkody.”


Wanda Dynowska
(polska pisarka, tłumaczka, działaczka społeczna, popularyzatorka teologii i filozofii hinduizmu w Polsce)
„Niema bowiem na świecie tak ubogiego człowieka, który by nie znalazł „uboższej” od siebie istoty, który by nie miał absolutnie nic do „dania” drugiemu. Człowiek materialnie najbiedniejszy może mieć zawsze dobrą myśl, życzliwe spojrzenie, miły gest… i uśmiech. Przytym wedle pewnego paradoksu: tylko to jest naprawdę naszym, czym możemy się podzielić; a drugą tego stroną: tylko dając zdobywamy „więcej”… oczywiście w sferze psychologicznej.”

Miejsce spotkania:
siedziba Nowej Akropolis w Warszawie,
ul. Zygmunta Glogera 3/1