Dla Hindusa skrzydła są wyrazem wolności, gdy w efekcie kontemplacji pozostawia się sprawy ziemskie poza sobą podążając do raju. Rigweda postrzega skrzydła jako Inteligencję zwinniejszą niż jakikolwiek ptak. Uniwersalny Architekt tworzy świat za pomocą swoich uskrzydlonych ramion.

W starożytnym Egipcie uskrzydleni bogowie byli bogami opiekuńczymi. Strzegli istot żywych osłaniając je swoimi skrzydłami, tak jak buduje się ściany czy ogrodzenia oraz świątynie, których wrota były przyozdabiane uskrzydloną postacią boga Amona-Ra. W wyniku złączenia się węża Butho z sępem Nekhbet (Nechbet), które reprezentują odpowiednio dolny i górny Egipt, rodzi się uskrzydlony wąż (podobny do Quetzalcoatla, dobrze znanego upierzonego węża Azteków), symbolizujący połączenie ziemi i nieba.

W kulturach prekolumbijskich skrzydła są łączone ze słońcem, swoim kształtem przypominając skrzydła orła w Meksyku, czy też kondora w Peru. Te słoneczne ptaki są symbolem nieba, pod które mogą się wznosić dzięki swoim silnym skrzydłom. Ptak symbolizuje regenerację, pracę wykonaną na ziemi, która pozwala na przelatywanie z jednego świata do drugiego, tego wyższego; to przypomina egipskiego skarabeusza, który po okresie pełzania po ziemi, pod koniec swojego cyklu życia rozpościera wreszcie skrzydła i wznosi się w powietrze ku słońcu. Koliber reprezentuje wschodzące słońce, jak również duszę, która wznosi się z ziemi prosto do nieba.

W tradycji chrześcijańskiej skrzydła są związane ze światłem Słońca Sprawiedliwości, które jest iluminacją Inteligencji Sprawiedliwości. Bóg ochrania człowieka cieniem swoich skrzydeł (Psalm). Kiedy człowiek oddala się od Boga, gubi swe oryginalne skrzydła. Natomiast aniołowie są najczystszym wyrazem uskrzydlonej duszy.

W Grecji Hermes miał uskrzydlone pięty, symbol podróżnika i posłańca przynoszącego sny, impuls oraz ruch. Grecy wyrażali symbolicznie miłość i zwycięstwo za pomocą skrzydeł. Według Platona, skrzydła reprezentują Inteligencję oraz Zrozumienie. Z tego też powodu posiadają je niektóre legendarne zwierzęta, takie jak na przykład Pegaz.