Jakie są opłaty?

Każde z wydarzeń organizowanych przez Nową Akropolis w Polsce ma charakter pro-bono, a opłaty pobierane są jedynie w celu pokrycia kosztów działalności. Organizujemy zarówno spotkania, na które wstęp jest darmowy jak i takie, za które koszt udziału jest symboliczny. Stałe opłaty obowiązują za uczestnictwo w kursie wstępnym, a członkowie stowarzyszenia uiszczają miesięczną składkę członkowską.

Jak finansowana jest działalność Nowej Akropolis?

Międzynarodowa Organizacja Nowa Akropolis (M.O.N.A.) posiada zdecentralizowany system finansowy, objęty regularnymi audytami zewnętrznymi. Przychody organizacji i jej stabilność finansowa opiera się na czterech filarach:

1. Kursy i sprzedaż rękodzieła wykonywanego podczas warsztatów w naszych centrach

2. Wszyscy członkowie płacą miesięczną składkę, która uprawnia do udziału we wszystkich działaniach stowarzyszenia i umożliwia dostęp do międzynarodowej sieci centrów kulturalnych  M.O.N.A.

3. Wszystkie prace w ramach stowarzyszenia wykonywane są przez wolontariuszy;

4. Wsparcie i darowizny od osób prywatnych, firm i innych instytucji.

Czy M.O.N.A. jest powiązana z jakąś religijną organizacją?

Nie. Zasady założycielskie nakładają na członków szacunek dla różnych zinstytucjonalizowanych form religijnych.
Jesteśmy przekonani, że ignorancja i fanatyzm generuje tylko przemoc i nienawiść "w imię Boga", więc zachęcamy uczniów naszej szkoły do przeprowadzenia szczegółowej analizy porównawczej, która przyczynia się do odnalezienia wzajemnego zrozumienia w miejsce ściany separatyzmu. Wierzymy w Boga i szanujemy różne formy religijne naszych członków, co pozwala Nowej Akropolis istnieć i rozwijać się w chrześcijańskich, buddyjskich, muzułmańskich czy jakichkolwiek innych krajach.

Czy Nowa Akropolis jest lewicową czy prawicową organizacją?

Studia nad cyklami historycznymi i filozoficzne zasady poszukiwania sprawiedliwej formy społeczeństwa są częścią naszego programu edukacyjnego. Podobnie jak w przypadku religii, jesteśmy przekonani, że fanatyczne i ograniczone horyzonty myślowe generują jedynie przemoc i separatyzm, natomiast głębokie studium historii i refleksja nad nią, zapewniają ludziom narzędzia tolerancji i zrozumienia wobec swoich współobywateli. Nasze społeczeństwa potrzebują obywateli, którzy są chętni do pracy dla wspólnego dobra, ponad wszelkimi preferencjami politycznymi.

Czy Międzynarodowa Organizacja Nowa Akropolis jest formalnie zarejestrowana?

Tak. We wszystkich krajach, w których działamy każdy z naszych ośrodków jest zarejestrowany w odpowiednich organach, a my ściśle przestrzegamy ustawodawstwa każdego kraju. Promujemy również szacunek dla prawa wśród naszych członków i przyjaciół.
Ponadto, jako międzynarodowe stowarzyszenie non-profit I.O.N.A. jest zarejestrowana w Międzynarodowym Rejestrze Stowarzyszeń, na mocy dekretu królewskiego z dnia 12 lutego 1990 Nr 3 / 12-941 / s Królestwa Belgii.