Kariera muzyczna

Mając zaledwie 10 lat, wystąpiła ze swoim pierwszym publicznym koncertem. Wielokrotnie zapraszana była z koncertem fortepianowym przez takie organizacje jak Asociación Cristiana de Jóvenes, Jóvenes Concertistas Argentinos, Ateneo de Cultura Artística, Nuevos Valores Musicales, Asociación Harmonicus, Departament Kultury Ministerstwa Edukacji Republiki Argentyny, Promociones Musicales i wiele innych.
Z koncertami występowała w różnych krajach, również w radio i telewizji, otrzymując najlepsze recenzje.
7 lipca 1967 roku, z okazji 30 rocznicy śmierci Maurica Ravela, wraz z innymi artystami i dziennikarzami, uczestniczyła w uroczystości w hołdzie kompozytorowi, zorganizowanej przez Argentinean Institute of Engineers.
W 1988 roku, w ramach propagowania muzyki na arenie międzynarodowej, została założycielem i fundatorem Tristan Music Institute, gdzie udziela lekcji fortepianu. Obecnie, Instytut Tristana, skupia się głównie na działalności edukacyjnej, w takich krajach jak Hiszpania, Brazylia, Francja, Izrael i Niemcy.
Działania te zaowocowały również w postaci kursów umuzykalniających, prowadzonych w Hiszpanii, gdzie dominują utwory Bacha, Mozarta, Wagnera, Chopina i Schumanna.
W 1975 roku zainicjowała Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny, dzisiaj jej imienia, promując młodych artystów. Delia Steinberg International Piano Competition odbywa się corocznie w Madrycie, przyciągając młodych pianistów z całego świata.

Nauczanie i badania

W 1966 roku podejmuje naukę w ramach komplementarnego kursu Szkoły Filozoficznej Międzynarodowej Organizacji Nowa Akropolis, pod kierunkiem założyciela organizacji, profesora Jorge Angel Livraga. Zasila później kadrę tej instytucji, już jako nauczyciel, ucząc historii filozofii, filozofii moralności, historii religii, filozofii wschodniej, psychologii, estetyki metafizycznej, retoryki i wielu innych zagadnień, które znajdują się w programie nauczania, opracowując równocześnie podręczniki dla nauczycieli.
Delia Steinberg Guzmán – nauczyciel - prowadziła kursy dla przyszłych nauczycieli i wychowawców.
Inny obszar działania to konferencje i seminaria, w których uczestniczyła, w rożnych krajach Europy, Ameryki i Azji, na następujące tematy: "Starożytne cywilizacje i ich wspólne cechy", "Cierpienie i jego przyczyny", "Tradycja ezoteryczna o pochodzeniu człowieka i świata", "Klucze Astrologii", "Filozofia życia", "Niepokój młodzieży", "Astrologia i Psychologia", "Egipt: Myśli, życie i religia", “Inicjacyjna wartość pielgrzymki Santiago", "Dziedzictwo Templariuszy", "Metafizyczne piękno kobiety", "Tradycja i czas", "Muzykoterapia", "Chromoterapia" itd.
W 1977 roku, inicjuje i upowszechnia Konkurs Krótkich Form Literackich w Hiszpanii, do tej pory odbyło się już 25 edycji tego konkursu. W jury, Pani Delii Steinberg Guzman towarzyszą znani twórcy literatury.
W latach 1972 – 1991 pełniła funkcję Dyrektora Nowej Akropolis w Hiszpanii, promując i rozpowszechniając działalność kulturalną Nowej Akropolis w ponad 30 miastach Hiszpanii. Jest to też czas wzmożonej działalności edukacyjnej i badawczej.
Dla dzieci i młodzieży: obozy, wycieczki, opowiadania, warsztaty wprowadzające do filozofii jako narzędzia edukacji, i inne.
Gabinety Medycyny i Terapii Holistycznych, z programami stałych szkoleń i badań dla lekarzy, sanitariuszy i terapeutów, zajęcia prowadzone przez uznanych specjalistów z dziedziny akupunktury, laseroterapii, homeopatii, magnetoterapii, bioenergoterapii, i inne.
Działalność społeczna: kursy i warsztaty przybliżające działania charytatywne, przy aktywnym udziale w programach ekologicznych, pomocy socjalnej, pomocy w przypadku katastrof, centrach opieki nad zwierzętami, i inne, we współpracy z agencjami rządowymi, o krajowym i międzynarodowym zasięgu.
W latach 1975 – 1991 Delia Steinberg Guzman koordynowała działalność Nowej Akropolis w Europie. W 1991 roku, po śmierci założyciela, profesora Jorge Angela Livragi, zostaje jej powierzona funkcja Międzynarodowego Dyrektora. Odpowiada za zarządzanie i koordynowanie działań kulturalnych i edukacyjnych Międzynarodowej Organizacji Nowa Akropolis (M.O.N.A) we wszystkich krajach członkowskich.

Wybrane artykuły przetłumaczone na język polski:

"Nowa era, stara wiedza" (fragment z książki Codzienny Bohater)

"Filozofia, wychowanie dla życia"

Filozofowie i Sofiści

XXI-wieczny Ideał Życia

Filozofia wczoraj i dziś

Wiosna – Symbol Odnowienia

"Strach przed zmianami"

"Wszyscy chcemy więcej"

Patrzeć nie widząc

Tak między nami...

"W obłokach..."

Sztuka i Artysta

"Zapytajmy się..."