Każda członkowska organizacja odpowiada przed urzędami własnego państwa i działa zgodnie z międzynarodowymi zasadami obowiązującymi stowarzyszenia.

Organizacja Nowa Akropolis skupia dzisiaj 35 organizacji członkowskich i 21 przedstawicielstw w 54 państwach.

Funkcje wykonawcze

Międzynarodowa Rada Wykonawcza organizacji, zgodnie z przyjętą Konstytucją, zajmuje się koordynacją i zabezpieczeniem niezbędnych kontaktów, umożliwiających realizację rezolucji, podejmowanych na corocznym Zgromadzeniu Zarządu. Przedstawiciele Rady wyłonieni są spośród najbardziej doświadczonych członków organizacji członkowskich. Od 1992 roku prezydentem Międzynarodowej Organizacji Nowa Akropolis pozostaje Delia Steinberg Guzmán.

Finansowanie

Międzynarodowa organizacja zarządza minimalnym budżetem, umożliwiającym opłacenie podstawowych administracyjnych kosztów swojej działalności. Każde państwo wspiera organizację w ograniczonym zakresie. Organizacja Nowa Akropolis rozporządza własnymi środkami w sposób niezależny i zgodnie z obowiązującym prawem.