PROGRAM STUDIÓW

Między narodowa Organizacja Nowa Akropolis (MONA) oferuje program Wprowadzenia do Filozofii poprzez kursy mające na celu upowszechnianie wiedzy o głównych szkołach filozoficznych. Kładąc nacisk na praktyczne zastosowanie tych nauk, ma na celu wprowadzenie nowego podejścia, które łączy myśli Wschodu i Zachodu oraz wszystkie cywilizacje świata promując społeczne zaangażowanie dla naszych czasów.

Kurs Filozofia Życia

Wstęp do porównawczej Filozofii Wschodu i Zachodu.
1. Naturalna Filozofia. Nauka sztuki życia.
2. Istota Ludzka i Kosmos. Siedem zasad Natury.
3. Mądrość Starożytnych Indii. Bhagavad Gita: obudzenie świadomości i wewnętrzne zmagania.
4. Nauki Tybetu. Starożytne teksty: „Głos Milczenia” i „Księga Złotych Wskazań”.
5. Filozofia buddyjska. Życie i nauka Buddy. Dhammapada.
6. Chińska mądrość. Konfucjusz: etyka jako podstawa porządku społecznego. Lao Tsy i osiągnięcie harmonii.
7 Egipt. Myśli o życiu doczesnym i pozagrobowym. Teksty i nauki Ptahotepa, Aniego itp.
8. Grecja, wielcy filozofowie.
- Platon: Sprawiedliwość i wolność. Mit o jaskini.
- Arystoteles: Wartości etyczne i poszukiwanie szczęścia
9. Rzym, filozofia stoików.
- Epiktet, Seneka, Marek Aureliusz. Odwaga i hart w obliczu przeciwności. Wewnętrzna wolność i władza nad sobą samym.
10. Szkoła Neoplatoników. Plotyn. Trzy drogi do mądrości: piękno, muzyka i filozofia.
11. Istota ludzka i społeczeństwo. Czynniki, które wspierają harmonię społeczną.
12. Istota ludzka i historia. Starożytność ludzkości. Cykle historii. Wewnętrzna młodość. Czy możemy zmienić świat?
13. Praktyczne ćwiczenia filozoficzne. Uwaga, pamięć, imaginacja.

 

Kursy Zaawansowane

- PSYCHOLOGIA. Synteza wiedzy na temat psychologii posiadanej przez antyczne i klasyczne cywilizacje, zebrana z szerokiego spektrum filozofii. Jako miłość do mądrości, filozofia od zawsze koncentrowała się na wiedzy o istocie ludzkiej.
- WSCHODNIA I ZACHODNIA MĄDROŚĆ (dwa poziomy). Kompendium tematów dotyczących wszechświata, życia i istot ludzkich, pochodzących z tradycyjnych mądrości Wschodu i Zachodu, ich wpływ na postulaty dzisiejszej nauki.
- SYMBOLIZM CYWILIZACJI.
Porównawcze studia i analiza mitów i symboli religii i cywilizacji.
- PRAKTYCZNA FILOZOFIA I ETYKA. Przegląd głównych szkół filozofii moralności Wschodu i Zachodu.
- SOCJOPOLITYKA – filozoficzne podejście do rozwoju społeczeństwa
- RETORYKA (dwa poziomy) – ma na celu odtworzenie sztuki wystąpień publicznych – skutecznej komunikacji poprzez wypowiedzi ustne.
- HISTORIA FILOZOFII (4 poziomy) Dogłębne studia teorii filozoficznych na przestrzeni historii, analiza ich kontekstu i wpływów.
- HISTORIA RELIGII. Porównawcze studia przekazów teologicznych religii, które poprzez wieki wpływały na świadomość istot ludzkich.
- ANTROPOGENEZA
- KOSMOGENEZA
- ASTROLOGIA
- FILOZOFIA NAUKI
- METAFIZYKA ESTETYKI
- INNE