Dyrektor

Założycielem Nowej Akropolis w Polsce jest jej obecny dyrektor, Daniel Pastušek urodzony w Czechach. Tamże, studiował pod kierunkiem dwóch nauczycieli z Nowej Akropolis w Czechach, Pani prof. Slavicy R. Kroča i Pana Slavko Kroča, którzy zadbali o jak najlepsze przygotowanie, służące zainicjowaniu i prowadzeniu stowarzyszenia Nowa Akropolis w Polsce. Obecny dyrektor jest pracownikiem Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, co odpowiada jego kierunkowi studiów na Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie, gdzie studiował etnologię i polonistykę. W ramach wolontariatu prowadzi różnego rodzaju kursy, warsztaty i wykłady, a także kursy przygotowawcze dla instruktorów Nowej Akropolis. Jest także inicjatorem biuletynu elektronicznego Herold Akropolitan, który prowadzi i współtworzy, dzieląc się swoimi przemyśleniami jak i tłumacząc liczne artykuły.